Krossat glas som blästringsmetod

Forskare och industrier har de senaste åren upptäckt flera användningsområden för krossat glas. Krossat glas har visat sig ha lägre produktionskostnader och fraktkostnader tack vare dess lägre vikt jämfört med natursand. Att hitta återanvändningsområden för krossat glas sparar också på de kostnader som är förknippade med att skicka en resurs på återvinning eller till deponi.

Film - dammfri blästring

Krossat glas - ett utmärkt slipmedel

Krossat glas kan användas som ett utmärkt slipmedel för blästring av färg, rost och annat från flera typer av ytor. Många stora organisationer exempelvis den amerikanska flottan har godkänt användningen av krossat glas som slipmedel. Krossat glas från använda flaskor är inte miljöfarligt, vilket gör det säkert för blästring.

Krossat glas ger ett slipmedel som kan användas som ett substitut för kiselsand. Glas har en hårdhet på 5,0 till 6,0 på Mohs hårdhetsskala, vilket betyder att det är starkt nog för att avlägsna flera typer av ytbeläggningar.

Mohs hårdhetsskala är en skala som används för att bestämma hårdheten hos ett material genom att skrapa den med andra material. En diamant har en hårdhet av 10 på Mohs skala, medan talk har en hårdhet på 1.

Glaskross av återvunnet glas är oftast så fint malet att det går att gnida det hårt mellan händerna utan att få några sår. Glaskrosset behövs inte heller samlas upp efter blästring eftersom det även används vid markförbättring och är ofarligt för naturen.

Många fördelar med dammfri blästring

Dammfri blästring har många fördelar gentemot traditionell torrblästring. Dammfri blästring är till exempel:

  • snabbare och billigare: en bilkaross kan slipas på ett fåtal timmar jämfört med handslipning
  • det blir mindre damm eftersom vattnet binder dammpartiklarna
  • förbrukning av blästringsmedel minskar
  • den blästrade ytan slår sig inte då vattnet förhindrar friktion (värme);
  • arbetsmiljön blir bättre
  • vår metod är mindre maskeringskrävande vilket sparar tid
  • ytskiktet blir lackeringsbart nästan direkt efter blästringen.

Nackdelar med sandblästring

Inom dagens våtblästring eller dammfri blästring finns ett antal olika blästringsmedel som används förutom sand. Sandblästring anses oftast bäst för den grova rengöringen av metall och rekommenderas inte för användning på mjukare material såsom plast eller aluminium. För rengöring av känsliga ytor och borttagning av färg används till exempel bakpulver, krossat glas, plast och även nötskal.

Problem med sandblästring tenderar att cirkulera runt avlägsnande av för mycket material, vilket är särskilt känsligt i till exempel fordonsrestaurering där avlägsnande av för mycket metall under färgen kan leda till onödiga skador. Sandblästring skapar också värme, som lätt kan tänja tunna metallpaneler. 

Detta är blästring

Blästring är en verkstadsteknisk metod som innebär att en stark (trycksatt) ström blåser partiklar mot en yta, varvid ytan renas, slipas eller omformas. 

Så funkar det

Frågor?

Vill du veta mer? Kontakta oss.